• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
13.31
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
13.31
ศาสนา
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาแล้ว โดยพระองค์ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสส์ใกล้กับเมืองพาราณสี เมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็พากันมาทำบุญตักบาตรและถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยในวันดังกล่าวได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ซึ่งที่จังหวัดนครพนมได้มีการจำลองเหตุการณ์ด้วยการอัญเชิญพระพุทธรูปมาเป็นองค์ประธานนำคณะสงฆ์บิณทบาตรเพื่อโปรดพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญในวันออกพรรษา

 

ประเพณี/วัฒนธรรม/เทศกาลอื่นๆ