• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
13.52
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
13.52
วิถีชีวิต
บ้านท่าเรือ แหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน

บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ตำบลท่าเรือ เป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เช่น พิณ แคน โหวด โปงลาง และเครื่องดนตรีอีสานอื่นๆ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งชาวบ้านยังคิดค้นแคน ที่สามารถเล่นให้เข้ากับเครื่องดนตรีสากลได้ เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่โดเด่นของบ้านท่าเรือคือ การทอผ้าไหมที่ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าเรือ ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากการประกวดผ้าไหมมากที่สุด และบ้านท่าเรือยังเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย นายโลน แสนสุริยวงศ์ ช่างทำแคนคนแรกของบ้านท่าเรือและเพื่อนอีก ๒ คน คือนายลอง และนายไกร แมดมิ่งเหง้า ในราวปี พ.ศ.๒๔๖๖ได้เรียนวิชา ทำปี่ ทำแคน เครื่องดนตรีอีสาน จากนายเสน พี่ชายของนายโลน ซึ่งไปเรียนมาจากช่างบ้านพะนอม อ.ท่าอุเทน และช่างบ้านโนนตูม อ.นาแก และได้ทำปี่ ทำแคน เป็นอาชีพหลัก จนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหมู่บ้าน จึงประสิทธิประสาทวิชาการ ทำปี่ ทำแคน ให้ลูกหลานของเพื่อนๆ และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญประจำหมู่บ้านท่าเรือ ”แคน พิณ โหวด หลากหลาย ผ้าไหมสวยงาม วัฒนธรรมล้ำค่า ภาษาเฉพาะ ไพเราะเสียงดนตรี”

ประเพณี/วัฒนธรรม/เทศกาลอื่นๆ