• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
20.57
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.57
ศรัทธา
งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช (7 เดือน 7 ระหว่างวันที่ 7 -13 กรกฎาคม 2565 (7 วัน 7 คืน))

จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2565 ( 7 วัน 7 คืน ) บริเวณ Land Mark ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม

♦ การรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช จำนวนนางรำ 500 คนต่อวัน โดยจัดนางรำจากอำเภอไม่ต่ำกว่า 150 คน/วัน นางรำจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 150 คน/วัน นางรำจากส่วนราชการ/ภาคเอกชน จำนวน 150 คน/วัน นางรำจากคณะครูโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 50 คน/วัน และมีคณะนางรำจากกลุ่มนักท่องเที่ยว ททท.สำนักงานนครพนม จำนวน 400 คน (เฉพาะวันที่ 7 กรกฏาคม 2565) 

♦ การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานพนมนาคา ตลอด 7 วัน

♦ การจัดตั้งโรงทาน จากผู้มีจิตกุศลศรัทธา ตลอด 7 วัน

♦ การจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และการออกร้านค้า สินค้าราคาประหยัด ธงฟ้า

♦ การจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินและคาราวานสินค้าราคาถูก บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี

♦  พิธีเทวาภิเษกวัตถุมงคล

♦ ท่ารำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาค จำนวน 4 เพลง ประกอบด้วย นาทีที่ 0 : เพลงศรีโคตรบูรณ์ | นาทีที่ 5.30 :  เพลงออนซอนนครพนม | นาทีที่ 11.00 : เพลงนครพนมเมืองงาม |  นาทีที่ 18.10 :  เพลงฮีตสิบสองของดีอีสาน (โรงเรียนนครพนมวิทยาคม)

         

 

 ภาพรวมการจัดงานฯ : สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร.  042511287 ต่อ 47947 
 สถานที่จัดงาน และการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน และคาราวานสินค้า บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี : เทศบาลเมืองนครพนม  
 การจัดพิธีเทวาภิเษกวัตถุมงคล : มูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช / กองทุนพญาศรีสัตตนาคราช / เทศบาลเมืองนครพนม 
  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานพนมนาคา : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬนาจังหวัด  โทร.   และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัด  
 การจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม 
การออกร้านค้า  สินค้าราคาประหยัด ธงฟ้า : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม 
การจัดตั้งโรงทาน เพื่อบริการประชาชน  : กองทุนพญาศรีสัตตนาคราช / เทศบาลเมืองนครพนม และหอการค้าจังหวัดนครพนม 
 ติดตามข่าวสารการจัดงานฯ ได้ที่  

  

ประเพณี/วัฒนธรรม/เทศกาลอื่นๆ