• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
15.18
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.18
ติดต่อเรา

สำนักงานจังหวัดนครพนม 

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 2 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

เปิดทำการในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

โทร. 0-4251-1287 โทรสาร 0-4251-1574

อีเมล์สำหรับส่งหนังสือราชการ  [email protected]   อีเมล์แจ้งการใช้งานเว็บไซต์  [email protected]

---------------------------------------------------------------

yes ส่วนราชการประจำจังหวัด (สังกัดส่วนภูมิภาค) จำนวน 32 หน่วยงาน

enlightenedสำนักงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1287, 0-4251-1574

enlightenedที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-3360

enlightenedสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1525

enlightenedสนง.ที่ดินจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-3143

enlightenedสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1835
enlightenedสนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-4065, 0-4251-1025
enlightenedสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-5633
enlightenedสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-3108
enlightenedสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-5556
enlightenedสนง.เกษตรจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1215
enlightenedสนง.ประมงจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1388
enlightenedสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1029
enlightenedสนง.สหกรณ์จังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1228
enlightenedสนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1587
enlightenedสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1022, 0-4251-1506
enlightenedสนง.คลังจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1575
enlightenedสนง.ขนส่งจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1087
enlightenedสนง.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4252-0164
enlightenedสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1272
enlightenedสนง.สถิติจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1206
enlightenedสนง.พาณิชย์จังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-2827, 0-4251-1117
enlightenedสนง.แรงงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-4058-9
enlightenedสนง.จัดหางานจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-3114
 
enlightenedสนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1390, 0-4251-3075
enlightenedสนง.ประกันสังคมจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-3540, 0-4251-3542
enlightenedสนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1477
enlightenedสนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-6186
enlightenedสนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-6316
enlightenedสนง.บังคับคดีจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-5461
enlightenedสนง.พลังงานจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-1084
enlightenedสนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-6337
enlightenedสนง.คุมประพฤติจังหวัดนครพนม
โทร. 0-4251-3100-1