• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
15.39
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.39
ตราสัญลักษณ์

เลือกภาษา : 

    ตราประจำจังหวัดของไทย มีพัฒนาการมาจากตราประจำตำแหน่งของเจ้าเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และตราประจำธงประจำกองลูกเสือ 14 มณฑล ในช่วงรัชกาลที่ 6 - 7 พ.ศ. 2483 จอมพลแปลก พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดมีตราประจำจังหวัดของตนเอง โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบตราตามแนวคิดที่แต่ละจังหวัดกำหนดไว้ โดยของจังหวัดนครพนมนั้น มีสัญลักษณ์เป็นรูปพระธาตุพนม หมายถึง จังหวัดนครพนม มีพระธาตุพนมซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ เป็นที่สักการะ ศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมมาแต่โบราณกาลกว่า 2,500 ปี

อักษรย่อจังหวัด: นพ.
Thai provincial emblems were developed from the emblem of the rulers in the monarchy era and the flag of 14 scouts in the reign of King Rama VI-VII in B.E. 2483. Field Marshal Plaeg Pibulsongkram, the Prime Minister at that time, has determined that each province has its own province seal. The design of the seal was made by the Department of fine Arts according to the concept determined by each province. The symbol of Nakhon Phanom is Phra That Phanom relic, which means, that Nakhon Phanom province has the sacred Phra That Phanom kept in the Phra Urankathat to worship, holding the mind and spiritual believe of the people of Nakhon Phanom together. It is considered the sacred object in Nakhon Phanom city since over 2,500 years.

Province's abbreviation is NP.
泰国各省府徽章,由君主专制时代各城城长的徽章及14省府的童子军旗发展而来,于拉玛6世 – 拉玛 7 世期间,1940 年銮披汶·颂堪为总理时,规定让各省府有自己的徽章,即由艺术局设计,依照各省府所规定的思路;那空拍侬府的徽章为Phra That Phanom佛塔的图画,意思是那空拍侬府有Phra That Phanom佛塔为神圣的佛塔,里面装有佛骨灰,为那空拍侬人民的心灵集中心,算是那空拍侬府2500 多年来重要神圣之物。