• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
16.21
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.21
ภาพกิจกรรม
ปลัดมหาดไทยนำทีมขับเคลื่อนผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เปิด Coaching แนะเทคนิคกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่นครพนม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่จังหวัดนครพนม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมที่ 1 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จุดดำเนินการที่ 2 จังหวัดนครพนม ที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมจัดขึ้น ที่โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ช่างทอผ้า และสมาชิกศิลปาชีพ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 69 คน ให้สามารถนำลายผ้าพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อาชีพเกษตรกรรมมีระยะเวลาการทำจริงๆประมาณ 3-4 เดือนในช่วงที่มีน้ำจากนั้นประชาชนก็จะหันไปทำอย่างอื่น และจากการเสด็จพระราชดำเนินตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรตามหมู่บ้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเป็นที่มาของศูนย์ศิลปาชีพ ที่มาส่งเสริมให้ราษฎรใช้ความรู้ความสามารถในด้านหัตถกรรม มีการทอผ้าจำหน่ายก่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความงดงามตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ทั้งยังก่อให้เกิดรายได้กับทุกคนในชุมชน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานที่จะสืบสานต่อจากสมเด็จย่า และพระองค์ท่านได้พระราชทานลายผ้าให้กลุ่มทอผ้า เพื่อนำมาเป็นต้นแบบต่อยอดในการส่งเสริมอาชีพ โดยทำให้ทุกคนได้เข้าใจและรู้ซึ้งในหลักของความพอเพียง การพัฒนาฝีมือทักษะความสามารถทำให้ภูมิปัญาที่มีอยู่โดดเด่นเป็นสุดยอดของผ้าแบบพึ่งพาตนเอง และทรงทราบดีว่าศิลปินทั้งหลายจะมีกำลังใจ ก็เมื่อมีคนสวมใส่ผ้าที่ตนเองประดิษฐ์ขึ้นมา จึงพระราชทานโครงการ ผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วโลกได้หันมาสนใจผ้าไทยและเกิดการสวมใส่ที่แพร่หลาย พร้อมทั้งได้ส่งดีไซเนอร์ คนรุ่นใหม่มาถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มผู้ผลิตได้นำไปต่อยอดพัฒนาผ้าไทยขให้คนทุกเพศ ทุกวัย ได้สวมใส่ในทุกๆ โอกาส ทั้งจัดให้มีการประกวดผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา เพื่อให้กลุ่มทอผ้าได้พัฒนาฝีมือและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความงดงามของผ้าไทย

ด้านนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิดโครงการฯ แนวทางในการส่งผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลพระราชทาน ยังจะได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับผ้าของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Fashion designer , Textiles designer, Branding Marketing & sale , การออกแบบลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น โดยจะเป็นการเรียนแบบถามตอบจากดีไซเนอร์และนักออกแบบชั้นนำของประเทศรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติ และเทคนิคในการส่งเสริมการขายออนไลน์ แบบ Live สด เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มช่องทางการตลาด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาวางจำหน่าย เป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มรายได้อีกทางด้วย

ที่มา : สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220508153814148

ข่าวเพิ่ม เติม https://nakhonphanom.cdd.go.th/2022/05/08/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%a1

ภาพกิจกรรมอื่นๆ