• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
14.36
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.36
ด้านแหล่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำห้วยโท
19 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ที่ตั้งโครงการ 

บ้านโพนงาม ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ลักษณะโครงการ

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 5.4 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นที่อุปโภค-บริโภค ของราษฎรและพื้นที่เพาะปลูกแก่ราษฎรและช่วยเหลือพื้นที่ 3,000 ไร่

ประเภทโครงการ

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์