• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
22.33
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.33
ด้านแหล่งน้ำ
ฝายทดน้ำบ้านโพนดู่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
19 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำห้วยผักดอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ที่ตั้งโครงการ 

ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนดินสูง 1.40 เมตร ยาว 35.60 เมตร เพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

ประเภทโครงการ

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์