• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
22.43
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
22.43
ด้านแหล่งน้ำ
ฝายห้วยหว้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16 สิงหาคม 2562

ฝายห้วยหว้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้งโครงการ 

ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างฝายช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการ 300 ไร่ และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค - บริโภคแก่ราษฎรประมาณ 167 ครอบครัว ประชากร 1,165 คน

ประเภทโครงการ

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์