• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
14.34
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.34
ด้านแหล่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน
16 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน

ที่ตั้งโครงการ 

ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก จำนวนประมาณ 3,270 ไร่ และเพื่อการอุปโภค-บริโภค สำหรับสัตว์เลี้ยงและราษฎรจำนวน 3 หมู่บ้าน 450 ครัวเรือน ประชากร 2,200 คน

ประเภทโครงการ

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์