• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
04.27
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
04.27
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Gov Channel : ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel) หรือ GovChannel จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการบริการรูปแบบใหม่ของภาครัฐที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ แบบออนไลน์ ผ่านช่องทางการให้บริการ 3 ช่องทาง 

1) การให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th

2) การให้บริการผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน 

- ระบบ iOS ได้ที่ https://itunes.apple.com/th/app/gac/id880002354?l=th

- ระบบ Android ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.appstore&hl=th

 และ 3) อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน Government Kiosk เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ท หรือคอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าถึงบริการดังกล่าวของภาครัฐได้ 

สำหรับการเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่ 2 คือ สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ท รัฐบาลจะมีการจัดทำแอปพลิเคชั่น หรือศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นของภาครัฐที่เรียกว่า Government Application Center (GAC) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่จะรวบรวมแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าไปค้นหาแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ เช่น แอปพลิเคชั่น G-news ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นกลางที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งตรงถึงประชาชนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ได้ทันที ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลภาครัฐได้ทันกับสถานการณ์ แม่นยำและเชื่อถือได้ อาทิ เรื่องการเตือนภัยต่าง ๆ ทั้งภัยแล้ง ภัยหนาว น้ำท่วม ฝนตก หรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ตลอดจนรองรับการแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะรายบุคคล เช่น การแจ้งเตือนการกรอกภาษี การชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น  ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารภาครัฐที่ตนเองสนใจได้  ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/7lLIndArZ60

เว็บไซต์ที่น่าสนใจอื่นๆ