• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
20.40
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.40
โมบายแอพพลิเคชั่น
“ฟาร์ม D” แอพพลิเคชั่นช่วยเกษตรกรในการวิเคราะห์แผนการผลิตสินค้าเกษตร

“ฟาร์ม D” เป็นแอพพลิเคชั่นช่วยเกษตรกรในการวิเคราะห์แผนการผลิตสินค้าเกษตรของตนเองในรอบปีได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการของเกษตรกรเอง สร้างขึ้นมาโดยใช้แนวคิดการจัดการฟาร์ม (Farm management) โดยนำข้อมูลราคา ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนสุทธิในการผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง ในจังหวัดที่เกษตรกรอยู่ นำมาวิเคราะห์ตามแนวคิดโปรแกรมเส้นตรง (Linear Programming) หาแผนการผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีให้กับเกษตรกรภายใต้ข้อจำกัดที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ แอพพลิเคชั่นฟาร์ม D เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยเกษตรกรของไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล หรือ 4.0 ต่อไปเกษตรกรจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าเกษตรได้ด้วยตัวเกษตรกรเองได้อย่างรวดเร็วทันกับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

โมบายแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
×
1 / 2
2 / 2