• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
16.13
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.13
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯนครพนม มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 27 กันยายน 2565 (ดู 15 ครั้ง)

ผู้ว่าฯนครพนม มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับประเทศ ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับประเทศ ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม จำนวน ๖ ทีมที่ได้รับรางวัล ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยนางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม นำผู้แทนของสถานศึกษา จำนวน ๖ แห่ง เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร จากที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา แนวปฏิบัติที่ถูกต้องของการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และมารยาทไทยในศาสนพิธีให้แก่เยาวชน โดยมีสถานศึกษาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประกวดและได้รับรางวัลในระดับประเทศ จำนวน ๖ ทีม ได้แก่

๑) โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี เกียรติบัตรกรมการศาสนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๕ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

๒) โรงเรียนบ้านหัวหาด เกียรติบัตรกรมการศาสนา รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

๓) โรงเรียนอนุบาลนครพนม เกียรติบัตรกรมการศาสนา รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

๔) โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ โล่เกียรติคุณระดับประเทศ และเกียรติบัตรกรมการศาสนา รางวัลเกียรติคุณ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน

๕) โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เกียรติบัตรกรมการศาสนา รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

๖) โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เกียรติบัตรกรมการศาสนา รางวัลชมเชยอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน

ที่มา >>>สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220926192921196

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ