• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
17.04
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.04
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม มอบรถเข็นวีลแชร์ 73 คัน ดูแลคนพิการในพื้นที่
วันที่ 28 กันยายน 2565 (ดู 23 ครั้ง)

วันที่ 26 กันยายน 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ตลอดจนเจ้าหน้าที่และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ร่วมกันส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับนายอำเภอต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนนำไปส่งมอบต่อยังผู้พิการในพื้นที่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่จังหวัดนครพนมได้มีโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ ทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ด้านรายได้ ข้อ 22 (รายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 38,000 บาท/คน/ปี) จากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ปี 2562 ครัวเรือนเปราะบาง และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเวทีประชาคม 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชุมปรึกษาหารือ และร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ หาข้อมูล จนได้ข้อสรุปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นว่าผู้พิการหลาย ๆ คนไม่มีรถเข็น ทำให้เวลาที่จะทำอะไรไม่มีความสะดวก อีกทั้งยังต้องเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวที่ต้องมาคอยดูแลตลอดเวลาทั้งที่ยังสามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้หลายครอบครัวขาดรายได้ ดังนั้นจึงได้ร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดหารถเข็นวีลแชร์ จำนวน 73 คัน มามอบให้ผู้พิการของอำเภอเมืองนครพนม 11 คัน อำเภอธาตุพนม 5 คัน อำเภอนาแก 10 คัน อำเภอเรณูนคร 2 คัน อำเภอโพนสวรรค์ 17 คัน อำเภอนาหว้า 15 คัน อำเภอศรีสงคราม 9 คัน อำเภอนาทม 3 คัน และอำเภอวังยาง 1 คัน เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภายในบ้านและการออกไปข้างนอกเพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะจิตใจของผู้ป่วย และเป็นการลดภาระของผู้ดูแลในครอบครัว เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา : สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220926174835162

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6