• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
16.05
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.05
การฝึกอบรม
การเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
วันที่ 23 มกราคม 2562 (ดู 2468 ครั้ง)

กระทรวงมหาดไทยได้จัดการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลกรกระทรวงมหาดไทยและผู้สนใจสามารถพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะเปิดหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 2 รุ่น โดยไม่จำกัดผู้เรียน ดังนี้  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562  ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ www.stabundamrong.go.th

การฝึกอบรมอื่นๆ