• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
05.53
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
05.53
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเที่ยวงาน “3 ศิลป์ แดนดิน ธรรม ชมศิลป์ ท่องถิ่นธรรม ล่องลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงวิถีชน” ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช

งานท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ในกลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วย นครพนม-สกลนคร-มุกดาหาร เพื่อตามรอยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง(ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) พร้อมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านสู่สากล ภายใต้ฃื่อ “3 ศิลป์ แดนดิน ธรรม ชมศิลป์ ท่องถิ่นธรรม ล่องลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงวิถีชน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสนุก เพื่อส่งเสริมสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ ได้เดินทางมาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม นี้ ณ  แลนด์มาร์คชื่อดังระดับประเทศ

จังหวัดนครพนม  ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ รวม  8  เผ่า  ได้แก่  เผ่าผู้ไท (ภูไท) ญ้อ  แสก  กะเลิง  โส้  ข่า  ไทยลาว (ไทยอีสาน) และเผ่าไทยกวน ที่ถูกค้นพบล่าสุด นอกจากนี้ยังมี 2 เชื้อชาติ คือ จีน เวียดนาม

ด้านจังหวัดสกลนคร มีชนเผ่าพื้นเมือง อยู่ 6 ชนเผ่า คือญ้อ ผู้ไท(ภูไท) ไทโย้ย โส้ กะเลิง และไทยลาว(ไทยอีสาน) ส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีอยู่ 8 ชนเผ่า ได้แก่ไทยลาว(ไทยอีสาน) ผู้ไท(ภูไท) ข่า  กะโซ่ กะเลิง แสก ญ้อ และกุลา แม้สำเนียงภาษาพูดแตกต่างกัน แต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์คือพวกเขาก็รักใคร่ปรองดอง เพราะมีศิลปวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน จึงอยู่ในชุมชนร่วมกันอย่างกลมกลืน

“ความสำคัญของการจัดงานคือ ส่งการเสริม พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว ด้วยการดึงจุดขายและสร้างความแข็งแรง แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด จำนวน 40 ราย จะมีเวทีประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการของชุมชน ช่วยสร้างโอกาสพร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับประชาชนของกลุ่มจังหวัดสนุก จะมีทั้งเสื้อผ้าพื้นเมืองที่ถักทอด้วยมือ เครื่องประดับ อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ตลอดจนสินค้าโอทอป (OTOP) งานศิลปกรรม หัตถกรรม ที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน งานนี้จึงนับเป็นอีกท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

Cr. www.77kaoded.com

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1