• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
01.40
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
01.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือมีที่ดินหรือมีส่วนได้เสียอื่น ๆ ร่วมประชุมเเสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในวันที่12 - 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 (ดู 616 ครั้ง)

 ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 และขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือมีที่ดินหรือมีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในเขตท้องที่ตําบลไผ่ล้อม ตําบลบ้านแพง ตําบลนางัว ตําบลโพนทอง ตําบลนาเข ตําบลหนองแวง อําเภอบ้านแพง ตําบลพะทาย ตําบลหนองเทา ตําบลพนอม ตําบลไชยบุรี ตําบลท่าจําปา ตําบลท่าอุเทน ตําบลโนนตาล ตําบลเวินพระบาท ตําบลรามราช อําเภอท่าอุเทน และตําบลอาจสามารถ ตําบลนาราชควาย ตําบลหนองแสง ตําบลในเมือง ตําบลนาทราย ตําบลบ้านผึ้ง ตําบลกุรุคุ ตําบลหนองญาติ ตําบลโพธิ์ตาก ตําบลท่าค้อ อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ร่วมประชุมเเสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ในวันที่12 - 14 พฤศจิกายน 2562

- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมหนองบึกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จังหวัดนครพนม

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

http://www.dpt.go.th/90day/index.php?option=com_content&view=article&id=307:scm&catid=9&Itemid=118

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1