• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
00.36
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
00.36
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม คว้ารางวัลคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับ AA หนึ่งเดียวในประเทศ พร้อมเดินหน้ารณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชน
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (ดู 765 ครั้ง)

            วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดนครพนม บรรยากาศการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน " Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เป็นไปด้วยความคึกคักของประชาชนชาวจังหวัดนคพนมที่ออกมารวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็น คณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดนครพนม 

            โดยในเวลา 08.30 น. นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นประธานนำทุกคนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากจังหวัดนครพนม โดยเป็นการเดินไปตามถนนนิตโยก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนอภิบาลบัญชาและมุ่งหน้าสู่หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันพร้อมกับส่วนกลางและจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT จากศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

            สำหรับความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น ในปี 2562 นี้ จังหวัดนครพนมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส Integrity and Transparency Assessment : ITA ในระดับ AA ด้วยคะแนน 95.50 คะแนน ซึ่งเป็นเพียงจังหวัดเดียวของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้  โดยเป็นการประเมินในเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และในวันนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเดินทางไปรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีภายในงาน โดยนอกจากกิจกรรมการเดินรณรงค์ การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว จังหวัดนครพนมยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อมาปลูกจิตสำนึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงหมอลำกลอน ที่มีการแต่งเนื้อร้องใส่ทำนองให้เป็นคติสอนใจ ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญและหันมาเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ทำให้ทุกคนได้ทราบช่องทางการแจ้งข่าวเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมกับความรู้ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191209121218426

https://www.facebook.com/prdnakhonphanom2555/posts/2527131907384037

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1