• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
00.45
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
00.45
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดนครพนม เกี่ยวกับโควิด 19 จำนวน 5 ฉบับ (ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 และ 3 พฤษภาคม 2563)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (ดู 452 ครั้ง)

1.คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1048/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม (ฉบับที่3)

2. คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1049/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 จังหวัดนครพนม ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

3.คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1050/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องให้บุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ดมารายงานตัว

4.คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1051/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 6) 

5.คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1052/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)

______________________________________________

รวม คำสั่ง ประกาศ และหนังสือสั่งการของจังหวัดนครพนม ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) 

คลิกที่นี่

______________________________________________

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1