• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.40
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.นครพนม >เมืองปลอดขยะ< กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (ดู 138 ครั้ง)

จ.นครพนม "เมืองปลอดขยะ" กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤษาคม 2563 เวลา 07.30 น. เริ่มต้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม นายวิรพ จันทฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนรวมพลังสร้างสรรค์สังคมไทย จากสำนักงานบ้านพักเด็กจังหวัดนครพนม ห้างแม็คโคร สาขานครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับแต่งภูมิทัศน์กับกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดนครพนม

สำหรับวันอาทิตย์นี้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ และจัดทีมพิฆาตยุงลายมาพ่นหมอกควันกำจัดตัวแก่ยุงลาย เริ่มต้นที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดบริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ จึงต้องดำเนินการทำความสะอาดปัดกวาดล้างถนนและพ่นละอองน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และทุกชุมชนต้องประสบ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบ้านเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนเมืองแห่งความสุข ทุกท่านก็จะมาร่วมกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr. เพจ https://www.facebook.com/prdnakhonphanom2555/

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10