• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
12.00
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.00
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1424/2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1425/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (ดู 100 ครั้ง)

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1424/2563 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4)

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 1425/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ