• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.44
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.44
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 และการเผาทำลายของกลางยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 (กัญชา,พืชกระท่อม) ที่คดีถึงที่สุดแล้ว
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (ดู 23 ครั้ง)

จังหวัดนครพนม กำหนดการกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 และการเผาทำลายของกลางยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 (กัญชา,พืชกระท่อม) ที่คดีถึงที่สุดแล้ว

ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายใต้คำขวัญ "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" (Save Zone, No New Face)

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม จึงได้กำหนดจัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "จังหวัดนครพนม พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" (Nakhon Phanom Province, Save Zone, No New Face) 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมในการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

จากนั้นในเวลาประมาณ 11.30 น. จังหวัดนครพนม​ โดยตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จะทำการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา,พืชกระท่อม) ที่คดีถึงที่สุดแล้ว ของกลางน้ำหนักรวมประมาณ 5,322 กิโลกรัม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 2
2 / 2