• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.29
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.29
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนม พิจารณาผ่อนคลาย ระยะ 5 เปิด 5 กลุ่มกิจการ หน่วยตรวจสอบมีแผนออกประเมินฯ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ดู 113 ครั้ง)

นครพนม พิจารณาผ่อนคลาย ระยะ 5

เปิด 5 กลุ่มกิจการ หน่วยตรวจสอบมีแผนออกประเมินฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 21/2563 โดยมีนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (ศบค.) มีมติเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมาตรการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ ๕ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการเปิด 5 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย ๑) เปิดโรงเรียนทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน ๒) ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ให้ปิดเวลา 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชั่วโมง ๓) เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้ไม่เกิน 24.00น. ๔) เปิดร้านเกม อินเตอร์เน็ต ๕) เปิดโรงน้ำชา และอาบอบนวด กลุ่มพนักงานต้องมีการตรวจโรคอื่น ๆ และห้ามมีการขายประเวณีเด็ดขาด ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการขนส่งผลไม้ไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน ของบริษัท วี.อาร์.168 โลจิสติกส์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง โดยผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) ซึ่งขอขยายระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากเดิมระยะเวลาไม่เกิน 7 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 16 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. และไม่ให้ผู้ขนส่งสินค้าฯ พักค้างคืนได้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการขนส่งสินค้าฯ มีมติให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เอ็ม.ชิปปิ้ง กลับไปแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการ และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาใหม่อีกครั้งโดยเร็ว ส่วนบริษัท วี.อาร์.168 โลจิสติกส์ จำกัด คณะกรรมการพิจารณาขนส่งสินค้าฯ ประเมินแล้วพบว่า ไม่มีความจำเป็นจะต้องขยายเวลาการขนส่งสินค้า เนื่องจากมีรถขนส่งสินค้าทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมทั้งใช้เวลาการเปลี่ยนถ่ายตู้สินค้าภายในเวลาประมาณ 3 ชม. ซึ่งกำหนดระยะเวลา 7 ชั่วโมง

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขอใช้สถานที่รองรับผู้โดยสารเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยให้ญาติผู้โดยสารสามารถเข้ามารับ-ส่งผู้โดยสาร ภายในตัวอาคารท่าอากาศยานนครพนมได้ รวมทั้งการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไป จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และมาตรการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ ๕ ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการเปิด 5 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย 1) การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งเดิมเฉพาะของเอกชน โรงเรียนกวดวิชา ตอนนี้สถาบันของรัฐให้เปิดใช้ได้ทั้งหมด 2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดปิดได้ตามปกติ 3) กลุ่มสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ลานเบียร์ Pub & Restaurant สถานบริการ ผับบาร์คาราโอเกะ ต้องมีใบอนุญาตประกอบการ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (อนุญาตขายเวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 24.00 น.) ๔) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต วันจันทร์-ศุกร์ 14.00 - 22.00 น. วันหยุด 10.00-22.00น. และอายุมากกว่า 18 ปี ใช้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และ 5) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา โดยทั้งหมดข้างต้นต้องมีมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับหน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน กำกับกลุ่มสถานบริการนั้น ต้องลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ในแอปพลิเคชั่น "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" ประกอบกับแอปพลิเคชั่นไทยชนะ โดยมีแผนการตรวจประเมินอาจใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านและรายงานผลเป็นรายสัปดาห์

Cr. งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8