• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.36
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.36
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสานครพนม พร้อมใจออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (ดู 37 ครั้ง)

จิตอาสานครพนม พร้อมใจออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านคำสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน ซึ่งเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งการมอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชน เป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติและกลายเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน ให้กับเด็กผู้ยากไร้แต่เรียนดี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 55 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ยากไร้ จำนวน 110 ราย นอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่เป็นการให้บริการแบบครบวงจรในจุดเดียวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มีทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ดิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การทำประกันสังคม การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาให้ดูและศึกษา ไปจนถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP รวมถึงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม เพื่อให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การทำทันตกรรม การนวดแผนไทย และให้คำปรึกษา คำแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6