• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
08.57
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.57
ข่าวประชาสัมพันธ์
คกก.โรคติดต่อจังหวัดนครพนม เห็นชอบ จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ คุมเข้มวางมาตรการป้องกันโควิด-19
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ดู 23 ครั้ง)

คกก.โรคติดต่อจังหวัดนครพนม เห็นชอบ

จัดงานประเพณีไหลเรือไฟ คุมเข้มวางมาตการป้องกันโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เพื่อวางมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดประจำปี 2563 ของจังหวัดนครพนม ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่ ตลอดจนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงหลักเกณฑ์และการอนุญาตกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยขอเข้ามารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบก

สำหรับการจัดงานไหลเรือไฟในปี 2563 นี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติในการเพิ่มระยะเวลาการจัดงานเป็น 10 วัน (จากปกติทุกปี 9 วัน) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและลดความแออัดให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนได้ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของเรือไฟเหมือนทุกปี ส่วนของการไหลเรือไฟที่เดิมจะปล่อยเรือไฟแข่งขันในวันออกพรรษาเพียงวันเดียว ก็จะเพิ่มเป็น 3 วัน โดยแบ่งออกเป็นวันที่ 30 กันยายนและวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ให้ไหลเรือไฟแข่งขันประเภทความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 3 ลำต่อวัน ส่วนวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้ไหลเรือไฟแข่งขันประเภทสวยงาม จำนวน 6 ลำ ขณะที่วันอื่น ๆ จะยังคงมีไหลเรือไฟโชว์และการลอยกระทงสายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชมเช่นทุกปี

ส่วนมาตรการรองรับอื่น ๆ หรับผู้ประกอบการและผู้ที่มาร่วมงาน ให้มีการวางจุดคัดกรองทุกจุดทางเข้าของงาน ให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือทุกๆ 100 เมตร ให้มีจุดเช็ดเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (คลอรีน) ทุกจุดทางเข้า ที่สำคัญคือผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (ถ้าไม่สวมห้ามเข้างาน) ในส่วนของพนักงานผู้ให้บริการก็ต้องล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย รวมถึงเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนและหลังการให้บริการและเมื่อเปลี่ยนผู้ใช้บริการทุกครั้ง

ในส่วนของแผงสินค้า โต๊ะนั่ง ระยะนั่งหรือยืนระหว่างบุคคลก็ให้มีการจัดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ให้มีการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องทุกวัน ห้องสุขาก็ต้องให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ห้ามใช้ผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกันและต้องทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ให้ควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ ไม่ให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมเท่าที่จําเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้เช่าสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และให้มีการควบคุมทางเข้า-ออกและลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้

Cr. งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13