• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
03.02
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.02
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจฯ สำนักนายกฯ บูรณาการตรวจราชการที่จังหวัดนครพนม ขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 (ดู 38 ครั้ง)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 และผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 โดยประชุมร่วมกับนายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการนโยบายสำคัญของรัฐบาล ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่สำคัญ 8 แผนงานโครงการ ประกอบด้วย

(1)ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า ได้แก่ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรปลอดภัย และการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer

(2)การพัฒนาชุมชนเมืองได้แก่ การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

(3)การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

(4)การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง รอบที่ 2

(5)การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การดำเนินงานของหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรี การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ทุกประเภท ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

(6) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

(7)ติดตามมาตรการในการป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาด และการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

(8)การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งโดยรวมเป็นไปตามแผนงานโครงการที่กำหนดและงบประมาณที่ได้รับ

นายสมเกียรติ ธงศรี กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทยมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงขอให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนี้ยังได้ให้จังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสียลงแม่น้ำโขงช่วงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม *

******* คลิปข่าว https://www.facebook.com/prdnakhonphanom2555/videos/1610095072497298

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13