• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
02.36
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.36
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนม เปิดห้องปฏิบัติการฯ พร้อมตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนา 1 ก.ย.นี้
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (ดู 49 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ มี ดร.เบ็ธ สแก๊ค หัวหน้าห้องปฏิบัติการหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลก ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US. CDC) นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพนม และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการอณูชีวิโมเลกุลทางการแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ชั้น ๓ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า เป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับจังหวัดนครพนม ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้เอง ซึ่งจะส่งผลต่อความรวดเร็วในการวินิจฉัย การรักษา การเฝ้าระวังควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศในอนาคต โดยจะมีผู้เดินทางทั้งคนไทยและคนต่างชาติ เข้า-ออกประเทศไทยผ่านทางจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมา ซึ่งห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ฯ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด ๑๙ และโรคระบาดอื่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

“ขอขอบคุณศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม สำหรับความร่วมมือและความช่วยเหลือในการประสานงานด้านงบประมาณ และโรงพยาบาลนครพนม ที่เอื้อเฟื้อในการจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยช่วยดำเนินการในด้านบริหารจัดการและการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็น จนทำให้เราได้มีวันนี้”

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม ดำเนินงานทางด้านการเฝ้าระวังและการศึกษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในด้านการวิจัยและการเฝ้าระวังโรค จากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US. CDC) ผ่านทางศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทาง US. CDC ได้เล็งเห็นความสำคัญในการตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง จึงได้อนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม นับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว สำหรับพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจวินิฉัยการทางอณูชีวโมเลกุล (Real Time PCR) นอกจากนี้ ยังได้รับความเอื้อเฟื้อจากโรงพยาบาลนครพนม ในการจัดสรรพื้นที่และงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สนับสนุนบุคลากร รวมทั้งอำนวยความสะดวก ในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย์ จนสามารถผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และพร้อมสำหรับการตรวจวินิจฉัยโคโรน่าไวรัส 2019 ในจังหวัดนครพนม อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวว่า โรงพยาบาลนครพนม ขอขอบคุณหน่วยงานในส่วนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ช่วยกันผลักดันจนทำให้เรามีความพร้อมและศักยภาพที่เพียงพอต่อการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้

โรงพยาบาลนครพนม เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานในด้านการแพทย์หลักในจังหวัดนครพนม ที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถเปิดให้บริการการตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อใช้ผลการตรวจวินิจฉัยในการรักษาผู้ป่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างทันท่วงที และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลนครพนม จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้ทั้งกับโรคโควิด 19 และโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดีต่อไป

อนึ่ง ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล(Real Time PCR) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา(U.S.CDC) ผ่านศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา จำนวน 8,000,000บาทในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องตรวจปฎิบัติการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่สร้างห้องตรวจ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ เตรียมพร้อมห้องตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล(Real Time PCR เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้น ตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ที่คัดกรองมาจากหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและใกล้เคียง รวมถึงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 จากทีมสอบสวนโรค เปิดห้องตรวจทุกวันจันทร์ และวันเสาร์ วันละ 2 รอบ รอบละ 70 ตัวอย่าง รองรับความสามารถในการตรวจสูงสุดได้ 140 ตัวอย่างต่อวัน ทราบผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10