• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.45
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.45
ข่าวประชาสัมพันธ์
การยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดนครพนม
วันที่ 1 กันยายน 2563 (ดู 925 ครั้ง)

การยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดนครพนม

(อำเภอธาตุพนม และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน)

ประชาชนในพื้นที่สามารถขอรับบริการผ่านระบบ e-service ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม และ องค์การบริการส่วนตำบลนาถ่อน โดยสามารถใช้บริการ e – Service  จำนวน 6 งานบริการ  ดังนี้   

yes ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
  - ระบบขอบัตรประจำตัวคนพิการ   (หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม)    
     ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : http://ecard.dep.go.th/nep_card/application/index_self.php

 

yes ด้านกระบวนการยุติธรรม
  - ระบบขอเงินช่วยเหลือทางคดี  (หน่วยงาน : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม) 
     ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : https://jfo.moj.go.th/form/

 

yes ด้านวัฒนธรรม 2 งานบริการ
  - ระบบขอเปิดร้านคาราโอเกะ  (หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม)
     ลิงค์ที่ให้บริการ e-service :  http://movie.culture.go.th/
  - ระบบขอเปิดร้านเกม  (หน่วยงาน : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม)
     ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : http://movie.culture.go.th/

 

yes ด้านแรงงาน 2 งานบริการ
  - ระบบแจ้งเดินทางกลับของแรงงาน (RE-ENTRY) (หน่วยงาน : สำนักจัดหางานจังหวัดนครพนม)
     ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php
  - ระบบขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน (หน่วยงาน : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม)
     ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : https://empui.doe.go.th/auth/index

 

yes แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  - แบบประเมินความพึงพอใจ   https://docs.google.com/forms/d/13SZNjHYH7
 

** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธาตุพนม โทร. 042532023   อบต.นาถ่อน โทร. 042575046

การยกระดับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดนครพนม  

(อำเภอนาหว้า)

 

yes งานบริการประชาชน

  - ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า   (หน่วยงาน : กรมการปกครอง)  

     ลิงค์ที่ให้บริการ e-service :  https://q-online.bora.dopa.go.th/
  - ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  (หน่วยงาน : กรมการปกครอง)  

      ลิงค์ที่ให้บริการ e-service :  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/absvote/

  - การตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น  (หน่วยงาน : กรมการปกครอง)  

      ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname

  - ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (หน่วยงาน : กรมการปกครอง)  

      ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  

  - การลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า แรงงาน 3 สัญชาติ (หน่วยงาน : กรมการปกครอง)  

      ลิงค์ที่ให้บริการ e-service : https://q-online.bora.dopa.go.th/workcard/  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ