• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.07
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.07
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนม พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่สร้างอินโฟกราฟฟิคที่เข้าใจง่ายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (ดู 130 ครั้ง)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายสุวิทย์ จันทน์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การทําอินโฟกราฟฟิค เพื่อการนำเสนอ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล 4.0 ที่สำนักงานจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อยกระดับสมรรถนะหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการในเชิงรุกด้วยการนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บูรณาการร่วมกับการทำงาน นำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีอย่างมากมายหลากหลายรูปแบบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับผู้บริหาร บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว หลีกเลี่ยงข้อความอันมหาศาล ด้วยรูปแบบ วิธีการนำเสนอข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอในมุมมองที่แปลกตาทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนข้อความเป็นภาพอินโฟกราฟฟิคที่น่าสนใจ ทำให้คนทั่วไปเข้าใจเข้าถึงข้อมูลปริมาณมาก ๆ ด้วยแผนภาพภาพเดียวที่ถูกคัดกรองข้อมูลมาเป็นอย่างดี ผู้อ่านใช้เวลาไม่นานก็สามารถเข้าใจในเรื่องราวนั้นได้

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ที่ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานอิสระ จำนวน 120 คน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานการทําอินโฟกราฟฟิค บาป 10 ประการของเอกสารสื่อนำเสนอ แนวทางการใช้อินโฟกราฟฟิคเพื่อเป็นสื่อนำเสนอ หลักการออกแบบ (Principles of Design) เครื่องมือและกฎในการออกแบบ การออกแบบด้วยหลักการ Symmetrical Balance ซึ่งเป็นการจัดวางองค์ประกอบสำคัญที่เหมือนกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา การออกแบบด้วยหลักการ Asymmetrical Balance ซึ่งเป็นการจัดวางองค์ประกอบสำคัญบนระนาบอย่างอิสระ โดยมองเห็นว่ามีน้ำหนักเท่ากันแต่มีรูปร่างหรือรูปทรงทั้งสองข้างไม่เท่ากัน การออกแบบอินโฟกราฟฟิคเพื่อนำเสนอข้อมูลประเภทนิยาม องค์ประกอบและการเปรียบเทียบ กระบวนการ Time line และข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา จากนั้นมาฝึกปฏิบัติการทํา infographic ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

********** https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG201123105604416

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7