• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.40
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.40
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนม ประชุม ศปก.เกาะติดโควิด-19 จัดสรรงบสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ LAB ตรวจเชื้อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ดู 117 ครั้ง)

“นครพนม” ประชุม ศปก.เกาะติดโควิด-19

จัดสรรงบสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพ LAB ตรวจเชื้อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม (ศปก.จ.นพ.) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหารือและร่วมกันวางแนวทางดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ ที่มีผู้เข้าไปสัมผัสเชื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่เข้มแข็งและเข้มข้น สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณางบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจกลุ่มเป้าหมาย แรงงานต่างด้าว ผู้จำหน่ายอาหารทะเล และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อ 5 (2)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในพื้นที่จังหวัดนครพนมไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 258 วัน นับจากวันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายสุดท้ายของจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง จากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้ว 173 ราย ซึ่งไม่พบเชื้อแต่อย่างใด และเก็บตัวอย่างส่งตรวจของผู้ค้าอาหารทะเล 108 ราย ผลไม่พบเชื้อ 96 ราย อยู่ระหว่างรอผล 12 ราย ส่วนแรงงานต่างด้าวมีการเก็บตัวอย่างไปแล้ว 149 ราย เป็นพม่า 71 ราย ซึ่งครบทุกรายตามที่มีการสำรวจ ขณะที่แรงงาน สปป.ลาว มีการเก็บตัวอย่างไปแล้ว 75 ราย และกัมพูชา 3 ราย โดยทั้งหมดไม่พบเชื้อแต่อย่างใด

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนพนม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และแรงงานจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกันในการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดนครพนมอีกครั้ง พร้อมให้รายงานให้ที่ประชุมทราบเป็นการด่วน เพื่อตรวจสอบว่ายังมีแรงงานต่างด้าวตกหล่นสำรวจหลงเหลืออยู่ในพื้นที่หรือไม่ เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับผู้ประกอบการทั้งสิ้น 1,303 ราย แต่จากการสำรวจมีเพียง 345 รายที่ยังอยู่ในพื้นที่ โดยให้หาว่าจำนวนที่หายไปนั้น มีการเดินทางออกจากจังหวัดตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือไปอยู่ที่ไหน เพื่อความชัดเจนของข้อมูล เพราะก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด–19 ช่วงต้นปีส่วนหนึ่งได้มีการเดินทางกับไปยังประเทศต้นทางและปัจจุบันยังไม่ได้กลับเข้ามาทำงานที่จังหวัดนครพนม

สำหรับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การตรวจของห้องปฏิบัติการนั้น ที่ประชุมมีมติให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการตรวจคัดกรองตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้อนุมัติวงเงิน 1,361,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ชุดสกัดสารพันธุกรรม น้ำยาสำหรับทำลายเซลล์ไวรัส น้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เสื้อกาวน์ชนิดคลุมทั้งตัว ถุงมือไนไดรท์ หน้ากาก N-95 หลอดดูดสารละลายชนิดมีตัวกรอง หลอดสำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมฝาปิด หลอดพลาสติกขนาด 1.5 มิลลิลิตร และน้ำยาสำหรับทำลายเอนไซน์ Rnase

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5