• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.10
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.10
ข่าวประชาสัมพันธ์
คุมเข้ม.! ผลตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง ไม่พบเชื้อ สสจ.นครพนม รายงานสถานการณ์โควิด ๓๑ ธ.ค. ๖๓
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ดู 85 ครั้ง)

คุมเข้ม.! ผลตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง ไม่พบเชื้อ

สสจ.นครพนม รายงานสถานการณ์โควิด ๓๑ ธ.ค.'๖๓

วันพฤหับดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครพนม (ศปก.จ.นพ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อติดตามสถานการณ์ ความก้าวหน้าการดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเฝ้าระวัง รวมทั้งติดตามรายงานผลการตั้งจุดตรวจคัดกรองฯ และพิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference กับนายอำเภอ ๑๒ อำเภอ ทั้งนี้ ที่ประชุมมติให้จัดทำคำสั่งปิดโรงภาพยนตร์ สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ พร้อมกับให้เพิ่มมาตรการเข้มข้นตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดสด ถนนคนเดิน สถานบันเทิง ร้านอาหาร งดการแสดงดนตรี พร้อมให้มีการรณรงค์เน้นย้ำให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และมาตรการ DMHTT: Distancing การเว้นระยะห่าง Mask Wearing สวมหน้ากาก Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ Testing การตรวจวัดอุณหภูมิ และ Thai Chana ลงทะเบียนแผ่นแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

สำหรับสถานการณ์การเฝ้าระวังไวรัสโควิดของจังหวัดนครพนม จากข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดนครพนมไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว ๒๖๑ วัน นับจากวันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยข้อมูลรายงานการติดตามผู้เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้เดินทาง ๖๐๒ ราย ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ๒๗๓ ราย ผลไม่พบเชื้อ ๒๗๓ ราย (ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ๓๒๙ ราย) ทั้งนี้ การเก็บสิ่งส่งตรวจจะตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงหรือมีข้อมูลเชื่อมโยงการระบาด ในส่วนของกลุ่มผู้ค้าอาหารทะเล จำนวน ๑๒๐ ราย ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ๑๒๐ ราย ผลไม่พบเชื้อทั้งหมด รวมทั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าว ๓๔๕ ราย แยกเป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชา ๓๕ ราย จาก สปป.ลาว ๒๓๙ ราย และแรงงานจากประเทศพม่า จำนวน ๗๑ ราย ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วและไม่พบเชื้อทั้ง ๗๑ ราย

นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวถึงการบริหารจัดการการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการว่า ได้มีการจัดหาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก ๕๐๐ Test ซึ่งโรงพยาบาลนครพนม เพิ่มรอบการตรวจเป็น ๓ รอบ ๆ ละ ๕๖ ตัวอย่าง รวม ๓ รอบ ๑๖๘ ตัวอย่าง พร้อมกับประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี ซึ่งสามารถตรวจได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขพื้นที่โซนเหนือ ประกอบด้วย อำเภอนาหว้า นาทม และศรีสงคราม นำส่งสิ่งส่งตรวจไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี

อนึ่ง จังหวัดนครพนม ได้บูรณาการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ โดยได้กำชับให้มีตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ปฏิบัติการเคาะประตูบ้านติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้ลงทะเบียนผ่าน Application : NKP COVID-19 นอกจากนี้ยังจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาด การค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฏหมาย กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว การแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก หากจำเป็นให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8