• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.29
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.29
ข่าวประชาสัมพันธ์
คกก.โรคติดต่อ จ.นครพนม แถลงพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย บ้านหนองกุดแคน ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม
วันที่ 20 มกราคม 2564 (ดู 193 ครั้ง)

 จ.นครพนม พบติดเชื้อ 1 ราย ออกคำสั่งปิด บ.หนองกุดแคน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม แถลงข่าวกรณีมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนครพนม โดยเปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ตรวจพบผู้ป่วยหญิง อายุ 51 ปี อาชีพขายอาหาร อยู่หมู่ 8 บ้านหนองกุดแคน ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม โดยผู้ป่วยรายนี้เชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันจากกรุงเทพมหานคร 2 ราย ที่เดินทางมาจังหวัดนครพนม ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 2 มกราคม 2564 และกลับไปตรวจที่กรุงเทพฯ พบว่า ติดเชื้อในวันที่ 6-8 มกราคม 2564 หลังจากที่ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย กลับไปกรุงเทพมหานคร 16 วัน ทาง ศบค. สรุปว่ามี Timeline ที่เกี่ยวเนื่องกับนครพนม

ลิงก์วิดีโอ  https://youtu.be/GNiv7p0nLTU

ลิงก์วิดีโอ  https://youtu.be/2IVUEwlsplo

ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อฯ จากการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ทำการสอบสวนโรค และทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สรุปว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันจากกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ราย คือ ผู้ป่วยหญิง อายุ 51 ปี และครอบครัว รวมทั้งเพื่อนบ้าน ผลการตรวจพบว่า พบเชื้อฯ 1 ราย คือ ผู้ป่วย หญิง 51 ปี ส่วนอีก 5 คน ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อฯ ต่อมาได้มีการสอบสวนโรคฯ หาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยหญิง อายุ 51 ปี รายนี้ พบว่า มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมทั้งสิ้น 11 ราย ซึ่งตรวจไปแล้วไม่พบเชื้อ 8 ราย รอผลอีก 5 ราย

“ผู้ป่วยหญิงรายนี้ ได้รับการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งรายนี้ไม่มีอาการใด ๆ ทั้งสิ้น อาจมีการนอนอยู่โรงพยาบาลฯ ประมาณ 10 วัน จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ และได้มีการติดตามผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ รวมทั้งการค้นหาในชุมชน ประกอบด้วย 1) ประชาชนในชุมชน 2 หมู่บ้าน จำนวนประมาณ 600 คน 2) ลูกค้าที่มารับบริการ และพนักงานรับส่งน้ำแข็ง 3) แม่ค้าตลาดสด 4) บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลมารดาผู้ป่วย (อายุ 79 ปี) ที่ตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 รพร.ธาตุพนม ซึ่งการตรวจคัดกรองเพื่อหาผู้ป่วยเพิ่มเติม จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน คือ วันที่ 20-22 มกราคม 2564”

ในส่วนมาตรการการดำเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนถึงปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งการยกระดับมาตรการในภาพรวมของจังหวัด การใช้กฎหมาย และในสถานการณ์นี้ได้มีการประกาศของจังหวัด ให้ทำการปิดพื้นที่ของ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 8 และหมูที่ 15 เป็นเวลา 14 วัน พร้อมปฏิบัติการเน้นค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ให้ครอบคลุมมากที่สุด เนื่องจากทราบผลของผู้ป่วยยืนยันจาก กทม. ล่าช้าไป 16 วัน จึงต้องมีการทำให้ครอบคลุมมากที่สุด เพราะผู้ป่วยยืนยันของนครพนม มี Timeline ไปหลายสถานที่ และระหว่างที่มีการประกาศปิดหมู่บ้านนี้มีมาตรการในการช่วยเหลือความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และพื้นที่ได้มีการวางระบบและมาตรการ EOC พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น การตั้งโรงพยาบาลสนาม และหน่วยสาธารณสุขย่อยในพื้นที่ สำหรับการคัดกรองและให้บริการดูแลรักษาเบื้องต้น มีหน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้การดูแลระบบสุขาภิบาลป้องกันการติดเชื้อในชุมชน เรื่องของเสียและขยะ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและมีทีม MCAT ที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่

โดยภาพรวมมาตรการของจังหวัดนครพนม ทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังและป้องกัน รวมทั้งการควบคุมโรค ถือว่ามีประสิทธิภาพรวดเร็ว และคิดว่าน่าจะสามารถระงับยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ และในส่วนของความเดือดร้อนของประชาชน ทางจังหวัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้การดูแลและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนได้อย่างดี ทั้งนี้ มีหน่วยงานในพื้นที่โดยการนำของนายอำเภอ และผู้นำหลายองค์กร พร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ

นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 พบ Time line ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 443 จากเพจ Facebook กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการประชาสัมพันธ์ ระบุว่า มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประวัติเดินทางมาอำเภอธาตุพนม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันที่ 2 มกราคม 2564 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และดำเนินการออกสอบสวนโรคในพื้นที่อำเภอธาตุพนม ซึ่งผลการสอบสวนโรคเบื้องต้นโดยการสอบประวัติการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและประวัติการเดินทาง พบว่า วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ช่วงบ่ายมีผู้ป่วยยืนยัน 2 รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร โดยรถยนต์ส่วนตัวถึงอำเภอธาตุพนม เข้าพักที่บ้านเพื่อน รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย กางเต็นท์นอนที่สวนหลังบ้าน วันที่ 29 – 30 ธันวาคม 2563 เดินทางไปซื้ออาหารที่ตลาดสด โดยสวมหน้ากากอนามัย และไม่ได้ออกจากที่พัก รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ช่วงเช้าเดินทางไปตลาดสด รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน วันที่ 1 มกราคม 2564 อยู่บ้าน รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และผู้ป่วยยืนยันเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 2 มกราคม 2564

“เหตุการณ์นี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย จาก กทม. 6 คน ได้แก่ เจ้าของบ้าน ภรรยาเจ้าของบ้าน เพื่อนบ้าน ภรรยาเพื่อนบ้าน ลูกสาวเพื่อนบ้าน และเพื่อนต่างหมู่บ้าน ทั้งหมด 6 คน เก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 18 มกราคม 2564 ในเวลา 24.00 น. รายงานผลการตรวจวินิจฉัยเป็นบวก (พบเชื้อ COVID-19) จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยไม่มีอาการ เป็นภรรยาเจ้าของบ้าน อายุ 51 ปี ประกอบอาชีพขายอาหารที่ 8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดกลุ่มผู้สัมผัส ประกอบด้วย 1) ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย สามี (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) เพื่อนบ้านคนที่ 1 (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) เพื่อนบ้านคนที่ 2 (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) ลูกสาวเพื่อนบ้าน (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) เพื่อนต่างหมู่บ้าน (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) แม่ผู้ป่วย (ผลตรวจไม่พบเชื้อ) หลานชาย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 19 มกราคม 2564 รอผลเพื่อนบ้านของแม่ผู้ป่วย เก็บตัวอย่างส่งตรวจ วันที่ 19 มกราคม 2564 รอผล ญาติคนที่ 1 ที่เดินทางไปสุรินทร์ด้วยกัน เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 20 มกราคม 2564 รอผล ญาติคนที่ 2 ที่เดินทางไปสุรินทร์ด้วยกัน เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 20 มกราคม 2564 รอผลและหลานที่เดินทางไปส่งที่สุรินทร์ โรงพยาบาลท่าตูม เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว รอผล

2) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 ทั้งหมด แม่ค้าตลาดสดเทศบาลธาตุพนมทุกคน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 13 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. – 06.00 น. ผู้ป่วยและญาติในตึกอายุรกรรมหญิง ชั้น 3 ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2564 ประชาชนในชุมชน พนักงานส่งน้ำแข็ง ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2564 ลูกค้าที่มารับบริการร้านขายอาหาร ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2564 พนักงานและผู้รับบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาธาตุพนม วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ประชาชนที่ไปร่วมงานศพที่วัดหนองกุดแคน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2564

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครพนม ได้ลงนามในคำสั่ง เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ ด้วยสถานการณ์มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จึงมีคำสั่ง ข้อ 1 ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และบ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายอำเภอท้องที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือนายอำเภอท้องที่ ข้อ 2 ให้ปิดโรงเรียนบ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และข้อ 3 ให้ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ 15 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7