• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.25
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.25
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมหารือเรื่องปัญหาคนไทยไร้สถานะทางทะเบียนและการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย ที่จังหวัดนครพนม
วันที่ 22 มีนาคม 2564 (ดู 25 ครั้ง)

คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมหารือเรื่องปัญหาคนไทยไร้สถานะทางทะเบียนและการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย ที่จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ประธานกรรมาธิการฯ นายนพดล เหลืองทองนารา รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่ 1 นายสมบัติ อำนาคะ รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่ 2 นางสาววรรณวิภา ไม้สน รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่ 3 พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาคนไทยไร้สถานะทางทะเบียน โดยปกครองจังหวัดนครพนมให้ข้อมูล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมให้ข้อมูล คณะกรรมาธิการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม โดยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 4 ร่วมให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับคณะ พร้อมด้วยนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานนครพนม ท้องถิ่นจังหวัด อบจ. เทศบาลเมือง และนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prdnakhonphanom2555&set=a.3709640072466542

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13