• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
14.05
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
14.05
การฝึกอบรม
จังหวัดนครพนมจัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการใช้ธรรมะเอาชนะคอร์รัปชัน
วันที่ 9 เมษายน 2564 (ดู 1162 ครั้ง)

 

จังหวัดนครพนมได้จัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการใช้ธรรมะเอาชนะคอร์รัปชัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม    ให้ข้าราชการและบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและปรับฐานความคิด ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะ เรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในจังหวัดนครพนม

                    การอบรมในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 200 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดโอกาสศรีบัวบาน

การฝึกอบรมอื่นๆ
×
1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15