• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
13.18
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
13.18
การฝึกอบรม
จังหวัดนครพนมจัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการใช้ธรรมะเอาชนะคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564 (ดู 1193 ครั้ง)

จังหวัดนครพนมจัดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการใช้ธรรมะเอาชนะคอร์รัปชัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ  โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและการใช้ธรรมะเอาชนะคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม ให้ข้าราชการและบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและปรับฐานความคิด ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะ  เรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม และเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในจังหวัดนครพนม

  การอบรมในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 200 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดโอกาสศรีบัวบาน

 

การฝึกอบรมอื่นๆ
×
1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17