• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
02.52
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
02.52
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนม เปิด รพ.สนามฯ 160 เตียง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ดู 992 ครั้ง)

นครพนม เปิด รพ.สนามฯ 160 เตียง

เผยยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดวันนี้ 59 รวมสะสม 627 ราย

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.45 น. จังหวัดนครพนม เปิดโรงพยาบาลสนามฯ ขนาด 160 เตียง ณ โรงยิมอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม ในกำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบความพร้อมและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยจะรับผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยและไม่มีอาการจากโรงพยาบาลหลักเข้ารับการดูแลรักษาในช่วงบ่ายวันนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลหลักที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมไว้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอาการปานกลาง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้ปรับปรุงอาคารให้มีลักษณะเหมือนกับ “โรงพยาบาลบุษราคัม” ที่เมืองทองธานี มีการกั้นแยกห้องชาย/หญิงที่ชัดเจน โครงสร้างเป็นผนังยิปซัมที่มีความแข็งแรง มีพัดลมขนาดใหญ่เป็นระบบระบายอากาศทั้งอาคาร มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าไว้ให้ผู้ป่วยได้ใช้งานเตียงละ 1 จุดพร้อมกับพัดลม 1 เครื่อง มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล มีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อที่เจ้าหน้าที่จะมีการจัดเก็บเพื่อทำลายทุกวัน ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยจะมีระบบกล้องวงจรปิดและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Emergency Response Team: MERT) ที่จะเข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดแรก ประกอบด้วย 1) นายแพทย์จิรวัฒน์ อ่อนมณี นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลนาทม 2) นายณัฐกรณ์ ศรีบุรมย์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลนาแก 3) นางสาวพิจิตรา วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนาทม 4) นางลดาวรรณ แก้วมาลา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนาหว้า 5) นางจีราภรณ์ ขาวขำ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนาหว้า 6) นางสวัสดี ปิ่นเมือง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบ้านแพง และ 7) นายดนุพล เนวะมาตย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) โรงพยาบาลศรีสงคราม

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ติดตามและร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครพนม พร้อมมอบสื่อความรู้ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” พร้อมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับใช้และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม

เวลา 10.45 น. ที่ห้องประชุมพระธาตนคร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครพนม ให้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมทราบว่า วันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยัน 59 ราย (รายที่ 569-627) เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี และระยอง) เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 12 ราย รพ.นครพนม 17 ราย รพ.บ้านแพง 8 ราย รพ.ท่าอุเทน 5 ราย รพ.นาแก 4 ราย รพ.ศรีสงคราม 3 ราย รพ.โพนสวรรค์ 3 ราย รพ.ปลาปาก 3 ราย รพ.นาหว้า 3 ราย และ รพ.นาทม จำนวน 1 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 627 ราย รักษาหายแล้ว 196 ราย กำลังรักษา 426 ราย กลับบ้านวันนี้ 6 ราย เสียชีวิต 5 ราย

ในส่วนของจำนวนเตียงสำหรับรองรับการรักษาผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบ่งเป็น 1) จำนวนเตียงของโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 12 อำเภอ ทั้งหมด 379 เตียง ใช้ไป 355 เตียง คงเหลือ 24 เตียง 2) จำนวนเตียงโรงพยาบาลสนาม ทั้งหมด 240 เตียง ใช้ไป 71 เตียง คงเหลือ 169 เตียง รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 619 เตียง รวมใช้ไป 426 เตียง คงเหลือรองรับผู้ป่วย 193 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.) และข้อมูลจำนวนเตียงในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine: LQ) รวมทั้ง 12 อำเภอ มีจำนวน 3,810 เตียง มีผู้กักกันตัว รวม 1,308 คน มีจำนวนเตียงที่จะรองรับได้ 2,502 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

ด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.) จังหวัดนครพนมมีประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนฯ จำนวน 101,741 คน คิดเป็น 14.18% ฉีดวัคซีนแล้ว 41,358 คน คิดเป็น 40.65% เทียบกับประชากรที่ลงทะเบียน และคิดเป็น 5.76% เทียบกับประชากรทั้งหมด ขณะที่มีประชาชนรอฉีดวัคซีนฯ จำนวน 62,383 คน โดยมีประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฯ จำนวน 676,230 คน คิดเป็น 94.24% เทียบกับประชากรทั้งหมด

อนึ่ง จังหวัดนครนพม ได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่อำเภอเรณูนคร ใช้สถานที่โรงยิมเมืองเว สเตเดียม จำนวน 70 เตียง อำเภอศรีสงคราม ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอฯ จำนวน 40 เตียง อำเภอปลาปาก ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอฯ จำนวน 30 เตียง และอำเภอโพนสวรรค์ ใช้ศาลาประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 24 เตียง

Cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9