• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.03
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.03
ข่าวประชาสัมพันธ์
รมช.กระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนชาวนครพนม
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (ดู 196 ครั้ง)

รมช.กระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนชาวนครพนม

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ที่ศาลาการเปรียญ วัดโคกชาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน จำนวน 50 แปลง ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน ที่กรมที่ดินได้ดำเนินการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ตามโครงการเดินสำรวจและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ลดปัญหาข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินของราษฎร ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร-สกลนคร เป็นผู้รับผิดชอบมีเป้าหมายทั้งสิ้น 4,284 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ จังหวัดนครพนม จำนวน 3 สายสำรวจ จังหวัดมุกดาหาร 2 สายสำรวจ และจังหวัดสกลนคร 1 สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการนำเทคโนโลยีการรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมหาค่าพิกัดตำแหน่งที่ดินบนหลักเขตที่ดินมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างระบบแผนที่และการรังวัดรูปแปลงในโฉนดที่ดินให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำคัญในที่ดินมาก่อน และได้มีการกันเขตป่าไม้ เขต สปก. รวมถึงตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน์ชัดเจนแล้ว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะที่ดินคือต้นทุนที่สำคัญในการที่จะก่อให้เกิดการผลิต ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาการถือครองที่ดินได้ให้แก่ประชาชนได้ เราก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้ เพราะฉะนั้นการกระจายการถือครองที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ เพราะเมื่อประชาชนสามารถสร้างผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นได้ จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามมา รัฐบาลจะสามารถเก็บภาษีจากพี่น้องประชาชนมาใช้ในการบริหารประเทศชาติได้ ซึ่งในอนาคตกรมที่ดินจะมีระบบการโอนที่ดินออนไลน์ที่มาเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชน โดยจะเริ่มจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน เพราะมีความพร้อมในเรื่องระบบดาวเทียมที่ทั่วถึง สำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มอบให้กรมที่ดินดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนในปี 2564 นี้ มีการประกาศลงนามเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 50 จังหวัด ซึ่งขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม 2,000 กว่าท่าน ที่ได้รับโฉนดที่ดินในครั้งนี้ แต่ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ที่ต้องมีการรักษาระยะห่าง จึงได้ให้มีการจัดตัวแทนมารับมอบในวันนี้เพียง 50 แปลงเท่านั้น

https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG210829142125530

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 3
2 / 3
3 / 3