• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.20
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.20
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 (ดู 117 ครั้ง)

จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)  นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยในที่ประชุมมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2566-2570 และแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ แนวทางมาตรการในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม ประจำปี 2564

Cr.  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prdnakhonphanom2555&set=a.4198023510294860

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7