• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.34
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.34
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครพนม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 10 กันยายน 2564 (ดู 116 ครั้ง)

จังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครพนม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุท่าอุเทน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดครพนม (หลังใหม่) นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดนครพนม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครั้งที่ 11/2564 จากที่กลุ่มคนที่กลับจากพื้นที่เสี่ยงและชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามายังพื้นที่จังหวัดนครพนมมีจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดนครพนมได้บูรณาการและระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จากทุกภาคส่วนเพื่อเข้าควบคุมป้องกันโรคให้ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5