• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
19.34
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.34
ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสานครพนม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (ดู 247 ครั้ง)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในหลากหลายสาขาเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข การต่างประเทศ การคมนาคม ศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรม และทรงตั้งกองเสือป่าเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติ โดยนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตปวงชนชาวไทยจึงได้รวมใจกันน้อมถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาธีรราชเจ้า อันหมายถึงมหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ และทางการได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้จิตอาสาทุกคนได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นได้แยกย้ายกันไปประจำจุดที่ได้รับมอบหมายเพื่อร่วมกันทาสีเส้นจราจร ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ รดน้ำและตัดตกแต่งกิ่งไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด สวยงาม สมพระเกียรติอย่างสูงสุด 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16