• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
20.29
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.29
ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 10 มกราคม 2565 (ดู 873 ครั้ง)

วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กำหนดการเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลิตภัณฑ์ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 23 มกราคม 2565 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 11 นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ตลอดจนคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มฯ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้นมัสการพระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พระมหาสมัคร วรปุณโณ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า และพระครูประสิทธิ์ สรการ รองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือ และได้รับเกียรติจาก นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2565 ดังนี้ (1) เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานโครงการ ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตลอดทั้งปี 2565 จังหวัดนครพนมเป็นจุดแรก (2) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา (3) ศูนย์ศิลปาชีพ ครบรอบ 50 ปี ตามที่ จังหวัดนครพนมได้เตรียมยกร่างหมายกำหนดการไว้ 2 ส่วน คือ ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ณ อำเภอนาหว้า และวันที่ 23 – 24 มกราคม 2565 ประทับแรม ณ จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งกำหนดร่างหมายกำหนดการ มีกิจกรรม ดังนี้ (1) ชมนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จมาทอดพระกฐินต้น ณ วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า และชมนิทรรศการความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมฯ (2) ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำบูชาพระธาตุประสิทธิ์ (3) ชมนิทรรศการ “ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม” ของกลุ่มทอผ้า 12 อำเภอ ณ บริเวณตูบไทญ้อ (4) เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมฯ พบปะสมาชิกกลุ่ม (5) เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวรายงานว่า การเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลิตภัณฑ์ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนมมีความพร้อมในการรับเสด็จ ซึ่งได้มีการเตรียมงานไว้เบื้องต้น สำรวจด้านสถานที่ เส้นทางเสด็จ ร่างหมายกำหนดการ และกิจกรรม ซึ่งจะได้มีการประชุมฯ เตรียมความพร้อมกันอีกครั้งจนกว่าจะเสร็จภารกิจ

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ ดังนี้

1) ร่างหมายกำหนดการ (1) ในวันที่ 23 มกราคม 2565

- เสด็จถึงบริเวณวัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

- นมัสการองค์พระธาตุประสิทธิ์ (เวลา 5 นาที)

- เสด็จไปยังศาลาโรงธรรม เพื่อชมนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จมาทอดพระกฐินต้น ที่วัดธาตุประสิทธิ์ และชมนิทรรศการความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (เวลา 15 นาที)

- เสด็จมายังที่ประทับทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำบูชาพระธาตุประสิทธิ์ (เวลา 5 นาที)

- ประทับรถกอล์ฟพระที่นั่งไปเยี่ยมชมนิทรรศการ “ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม” ของกลุ่มทอผ้า 12 อำเภอ ณ

บริเวณตูบไทญ้อ (เวลา 5 นาที)

- เสด็จถึงอาคารหัตถกรรมและจำหน่ายผ้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พบปะสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมฯ (เวลา 30 นาที)

- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

- เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เวลา 3 ชม.)

- ประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม

2) ร่างหมายกำหนดการ (2) ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2565

วันที่ 23 มกราคม 2564

- เสด็จถึงท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม

- เสด็จไปยังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (ระยะทาง 69 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50

นาที)

- นมัสการองค์พระธาตุพนม (เวลา 10 นาที)

- เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ ร้านดาวทอง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

- เสด็จไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

- ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าและหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด (เวลา 3 ชั่วโมง)

วันที่ 24 มกราคม 2564

- ประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปยังวัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ระยะทาง 54 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

- นมัสการองค์พระธาตุประสิทธิ์ (เวลา 5 นาที)

- เสด็จไปยังศาลาโรงธรรม เพื่อชมนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จมาทอดพระกฐินต้น ที่วัดธาตุประสิทธิ์ และชมนิทรรศการความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (เวลา 15 นาที)

- เสด็จมายังที่ประทับทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำบูชาพระธาตุ ประสิทธิ์ (เวลา 5 นาที)

- ประทับรถกอล์ฟพระที่นั่งไปเยี่ยมชมนิทรรศการ“ร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม” ของกลุ่มทอผ้า 12 อำเภอ ณ บริเวณตูบไทญ้อ (เวลา 5 นาที)

- เสด็จถึงอาคารหัตถกรรมและจำหน่ายผ้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ

ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พบปะสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมฯ (เวลา 35 นาที)

- เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ไทญ้อ

- ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ม. 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า

จังหวัดนครพนม (ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาท

- พบปะสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ (45 นาที)

จากนั้น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนเส้นทางการเตรียมรับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ดังนี้

1) เยี่ยมชมนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการเสด็จมาทอดพระกฐินต้น ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (ณ ศาลาโรงธรรม)

2) ชมนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก

3) ชมนิทรรศการร้อยหลาก พรรณราย ผ้าไทยนครพนม จาก 12 อำเภอ

4) ตรวจเยี่ยมกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณวัดธาตุประสิทธิ์ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญา “คลังภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย” ณ ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

5) ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกฯ ที่ตั้งอยู่ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า และเดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรี ชมการผลิต พิณ แคน โหวด และความสำเร็จจากการจำหน่ายช่องทางออนไลน์(หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว)

6) สำรวจข้อมูลชุมชนเตรียมเส้นทางการรับเสด็จฯ

>>> สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220109215538187

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6