• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
19.22
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.22
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯนครพนม ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการอำเภอนาทม
วันที่ 12 มกราคม 2565 (ดู 862 ครั้ง)

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาทม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนครพนม และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมมอบแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัดให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพในระดับพื้นที่มากขึ้น โดยมีนายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอนาทม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอนาทม เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียง

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบแนวทางปฏิบัติราชการและภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญฯ ในเรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ขอให้ทำความเข้าใจ ความคิดเห็นที่ถูกต้องเกิดการจงรักภักดี เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และช่วยกันปกป้องรักษาสถาบัน เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่สามารถเลือกฉีดวัคซีนกับเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโคก หนอง นา หลังบ้านพักนายอำเภอนาทม จากนั้นผู้ว่าฯนครพนม นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม” ที่โคกหนองนาหลังบ้านพักนายอำเภอนาทม ถวายราชสักการะพระปิยมหาราช เยี่ยมชมสวนพฤกษาหน้าที่ว่าการอำเภอนาทม เยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการ “โคก หนอง นา ประชารัฐสามัคคี จังหวัดนครพนม” ที่บ้านดอนแดง ต.ดอนแดง ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำทีมส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน และประชาชนบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนตามบทบาท เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน การบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิดการนำหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ที่ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาพื้นที่ รายนายอดุลย์ โบราณกุล บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแดง อำเภอนาทม พื้นที่ดำเนินการจำนวน 5 ไร่ ปัจจุบันครัวเรือนได้มีการปลูกไม้ 5 ระดับ การดำเนินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกข้าว พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกกล้วย ซึ่งสามารถสร้างอาหารเพื่อแจกจ่ายแก่คนในชุมชน และยังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน เยี่ยมชมคอกโคขุน บ้านคำแม่นาง อำเภอนาทม

Cr. สำนักงานประชาสัมพ้นธ์จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9