• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.14
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.14
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่นครพนม สำรวจความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 13 มกราคม 2565 (ดู 799 ครั้ง)

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 17.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีกำหนดการเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลิตภัณฑ์ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอนาหว้า นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย คณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและร่วมหารือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยจังหวัดนครพนมได้นมัสการ พระมหาสมัคร วรปุณโณ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า ร่วมให้ข้อมูลฯ และคำแนะนำการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ ดังกล่าว

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลิตภัณฑ์ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดนครพนมมีความพร้อมในการรับเสด็จ และได้สำรวจด้านสถานที่ เส้นทางการรับเสด็จ ผังการจัดนิทรรศการและกิจกรรมฯ เพื่อให้พระองค์ทอดพระเนตร ซึ่งได้มีการประชุมฯ เตรียมความพร้อมกันจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ

โดยในการตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้มี 2 จุดด้วยกันคือที่บริเวณโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ซึ่งเป็นจุดที่จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด (จำนวน 50 กลุ่ม) และจุดบริเวณวัดพระธาตุประสิทธิ์ ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุรวม 14 พระองค์ ซึ่งเป็นจุดที่จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งทรงเสด็จมาทำนุบำรุงพระศาสนา ทอดพระกฐินต้น ณ วัดธาตุประสิทธิ์ เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2515 และทอดพระเนตรอาคารศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายผ้าพื้นเมือง นิทรรศการความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ

>>> สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220112234329423

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9