• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.06
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.06
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่นครพนม ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
วันที่ 20 มกราคม 2565 (ดู 700 ครั้ง)

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นาวาอากาศเอก สุพัฒน์ แก้วภา หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนเขตพระราชฐานงานชาวที่และระบบ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าแผนกราชการในพระองค์ 918 นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีกำหนดการเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลิตภัณฑ์ผ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 23 มกราคม 2565 ที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับบรรยายสรุปและร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

โดยในการตรวจติดตามการในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 จุด คือ บริเวณวัดพระธาตุประสิทธิ์ ซึ่งเป็นจุดที่จะเสด็จทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำบูชาพระธาตุประสิทธิ์ ประกอบพิธีสักการะองค์พระธาตุประสิทธิ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งทรงเสด็จมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทอดพระกฐินต้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515 ณ ศาลาโรงธรรม พระราชทานแบบลายผ้าลายใหม่ผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคนำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ทอดพระเนตรนิทรรศการความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายผ้าพื้นบ้านวัดพระธาตุประสิทธิ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ และบริเวณหอประชุมโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ซึ่งเป็นจุดที่จะเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด (จำนวน 50 กลุ่ม)

>>> สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG22011917241109

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5