• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
12.49
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.49
การฝึกอบรม
ดีป้าเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (ดู 464 ครั้ง)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้กำหนดจัดโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ให้แก่บุคลากรและนิสิตและนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ต้องการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงปฏิบัติงานในฐานะนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ หรือ Smart City Ambassadors ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่ร่วมโครงการ รวมระยะเวลาโครงการ 12 เดือน เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครบุคคลและหน่วยงานเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))  รวมทั้งสิ้น 150 อัตรา 150 หน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ประกาศรับสมัครและเอกสารรายละเอียดโครงการ >> https://bit.ly/smartcityambassadors2

สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 11 มิถุนายน 2565

--------------------------------------------------------------

 

การฝึกอบรมอื่นๆ