• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
20.35
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.35
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.นครพนม คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ดู 149 ครั้ง)

วันที่ 19 พฤษภคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ จังหวัดนครพนม

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด คณะทำงานพิจารณา ตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 เป็นวันที่ 2 โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯซึ่งจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการคัดสรรฯ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม อำเภอเมืองนครพนม

นายสุรพล แก้วอินธิ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP PRODUCT CHAMPION) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนา จัดระบบฐานข้อมูล ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยในส่วนของจังหวัดนครพนมมีการดำเนินการคัดสรรฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ จำนวน 308 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) อาหาร 44 ผลิตภัณฑ์ 2) เครื่องดื่ม 8 ผลิตภัณฑ์ 3) ผ้า เครื่องแต่งกาย 201 ผลิตภัณฑ์ 4) ของใช้ ของที่ระลึก ของตกแต่ง 47 ผลิตภัณฑ์ และ 5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 8 ผลิตภัณฑ์

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครพนม

ที่มา : สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220519202358251

--- ภาพบรรยากาศวันแรก  ---

https://www.facebook.com/100003103961290/posts/5023144014465681/

วันที่สอง https://www.facebook.com/100003103961290/posts/5025753184204764/

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12