• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
20.05
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
20.05
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ดู 230 ครั้ง)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก ที่ได้รับพระราชทานประจำทุกปี โดยมีพระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 / เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดเจริญชัยมงคลคาถา ก่อนอัญเชิญน้ำพระราชทานไปสรงองค์พระมหาจักรพรรดิ พระประธานที่สถิตอยู่ในองค์พระธาตุพนม จากนั้นอัญเชิญน้ำพระราชทานไปสรงรอบองค์พระธาตุพนมวรมหาวิหาร ทั้ง 4 ทิศ อัญเชิญน้ำพระราชทานไปสรงพระองค์แสนศาสดา พระประธานในพระอุโบสถ พร้อมทั้งเปลี่ยนผ้าแพรแดงประจำกาย และถวายเครื่องราชสักการะ ซึ่งประกอบไปด้วย น้ำหอม ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปไม้ระกำ และเทียน จากนั้นได้อัญเชิญน้ำพระราชทานไปสรงพระมารวิชัยศาสดาที่สถิตอยู่บริเวณหอพระแก้ว

สำหรับการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุนั้น เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมที่มีตั้งแต่สมัยโบราณ นิยมกระทำเป็นประจำทุกปี เปรียบเสมือนการได้สรงน้ำพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย โดยจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันงานเทศกาลประจำปี เช่น วันสงกรานต์ และวิธีปฏิบัติในการสรงน้ำก็จะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น ส่วนใหญ่นิยมนำเอาเครื่องหอม ข้าวตอกดอกไม้ และน้ำสะอาดหรือน้ำที่เจือด้วยน้ำหอมมาสรง โดยการราดน้ำไปบนองค์พระเจดีย์ เนื่องจากองค์พระบรมธาตุส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ ซึ่งการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพนม เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิม มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการสักการะบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระธาตุพนม เนื่องจากภายในองค์พระธาตุพนม บรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของ พระพุทธเจ้า อายุเก่าแก่ กว่า 2,500 ปี เชื่อกันว่า จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นสิริมงคล แก่ประเทศชาติบ้านเมือง และพุทธศาสนิกชน

ที่มา : สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220519234328301

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 17
2 / 17
3 / 17
4 / 17
5 / 17
6 / 17
7 / 17
8 / 17
9 / 17
10 / 17
11 / 17
12 / 17
13 / 17
14 / 17
15 / 17
16 / 17
17 / 17