• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
19.29
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
19.29
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง ที่จังหวัดนครพนม
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 (ดู 105 ครั้ง)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบลูโซเชียล โรงแรมบลูโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายจรัล เทพอวยพร ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ประชุมได้มีการนําเสนอรายละเอียดข้อมูลผลการดําเนินงานโครงการ นําเสนอร่างรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ร่างแผนหลักและแผนปฏิบัติการฯ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และปิดท้ายด้วยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ยังมีการเชื่อมโยงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่โครงการ ในครั้งนี้เป็นเวทีที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดนครพนม มีประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ เข้าร่วม อาทิ ลุ่มน้ำห้วยเป-ห้วยหนิง (2) , ลุ่มน้ำแม่น้ำสงคราม , ลุ่มน้ำห้วยทวย , ลุ่มน้ำพุง-น้ำก่ำ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขอบเขตการศึกษา แผนการดำเนินงานศึกษาโครงการ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้ำรวมประมาณ 47,161.97 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29.48 ล้านไร่ ทิศเหนือติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูล ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำน่าน ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ลำน้ำสายหลักในลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ คือ แม่น้ำโขง ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเลย แม่น้ำโมง แม่น้ำสวย ห้วยหลวง แม่น้ำสงคราม ห้วยน้ำก่ำและมีอ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ได้แก่ เขื่อนน้ำอูนจังหวัดสกลนคร และเขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

สำนักข่าว กปส.>>> https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220519140637970

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5