• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
06.58
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
06.58
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ นครพนม พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 (ดู 181 ครั้ง)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 เวลา 07.00 น. ที่อำเภอโพนสวรรค์

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายนิพพิชฌน์ อติอนวรรตน์ นายอำเภอโพนสวรรค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมดำเนินกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญในวันธรรมสวนะ” ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร รับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา จากเจ้าอาวาส ณ วัดธาตุจำปา ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์

สำหรับกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 รวม จำนวน 16 ครั้ง โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณรและรับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา และกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปในพื้นที่

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10