• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
08.06
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.06
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม จับฉลากรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (รายสำรอง) ปี 2565
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 (ดู 316 ครั้ง)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการจับรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนสำรองให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่จังหวัดนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขายสลากเพื่อขึ้นทะเบียนสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 โดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม (กลุ่มการเงินและบัญชี) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร การประกาศผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน การพิจารณาการอุทธรณ์คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง ผลการพิจารณาของคณะทำงานตรวจสอบผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล (รายสำรอง) ปรากฎว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 3,111 ราย จึงได้จัดการจับรายชื่อขึ้นในวันนี้

และเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม โปร่งใสในทุกขั้นตอน ก่อนเริ่มดำเนินการ ประธานในพิธีจึงได้มีการชี้แจงถึงขั้นตอนทั้งหมดที่จะทำในวันนี้ จากนั้นจึงให้คณะหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนที่มีความประสงค์จะขายสลากฯ ร่วมกันตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ผ่านการพิจารณา ว่ามีชื่อและหมายเลขตรงกับเอกสารที่จะทำฉลาก เมื่อตรวจสอบถูกต้องตรงกันหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จึงนำมาทำฉลากรายชื่อ พร้อมกับทำฉลากลำดับ 1-10 ขึ้นมาคละกับฉลากเปล่าอีกหนึ่งชุด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์จะขายสลากฯ ได้จับเพื่อเป็นตัวแทนของทุกคน เข้าจับฉลากรายชื่อ โดยผู้ที่ได้หมายเลข 1 จะเป็นผู้ที่จับฉลากรายชื่อให้ลำดับที่ 1- 10 คนที่ 2 จับรายชื่อลำดับที่ 11- 20 คนที่ 3 จับลำดับรายชื่อ 21-30 ซึ่งเมื่อครบ 10 คน จะได้ 100 รายชื่อพอดีตามโควตาที่จังหวัดนครพนมและสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้รับ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยหลังจากนี้ทางจังหวัดนครพนมจะมีการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติบัญชีสำรองดังกล่าว และติดประกาศรายชื่อที่หน้าห้องเสมียนตราจังหวัดนครพนม โดยบัญชีสำรองนี้จะมีอายุ 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ที่มา >>สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220809173500119

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9